Köpvillkor

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. 

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. För mer information, se vår Integritetspolicy.

Genom beställningen accepterar du dessa villkor. Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Avtal endast ingås med kunder som har en leveransadress i Sverige. Observera att du i webshopen kan välja att se priser inklusive eller exklusive moms (mervärdesskatt) men alla produkter faktureras alltid med moms.

Normal leveranstid är 1 – 2 arbetsdagar från det att Svenska Bioteket har bekräftat din beställning via e-post. 

Beställningar lagda innan kl. 12.00 på vardagar skickas samma dag (med förbehåll för att något du beställt kan vara slut eller ha utgått, då kan hanteringen av din order komma att försenas). Inga beställningar hanteras under helgdagar.

Vi använder främst följande fraktalternativ för privatpersoner:

  • DHL Brev (försändelser under 2 kg)
  • DHL Paket (försändelser över 2 kg)

Paket skickas till närmaste utlämningsställe. När paketet finns tillgängligt för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Om du inte angivit ett mobiltelefonnummer skickas din avisering via post. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas. Om ett ombud hämtar ditt paket ska bådas legitimation uppvisas.

I de fall där ditt paket ryms i din brevlåda behöver du inte hämta ut det på ett utlämningsställe (med undantag för försändelser som skickats som paket). Paketet når dig som regel inom 1-2 arbetsdagar. Om du inte har erhållit din leverans inom 5 arbetsdagar ber vi dig kontakta kundtjänst. Vi reserverar oss för eventuella förseningar hos fraktleverantören. Vi reserverar oss även för att paket kan försvinna vid transport till dig. Vi försöker då i första hand avhjälpa genom att skicka ett nytt paket till dig, i andra hand häva ditt köp. Paket som inte har hämtats ut inom 14 dagar återsänds till oss. Om detta sker debiteras du en avgift på 219 kr (SEK) för kostnader hänförliga till administration, returfrakt och hantering. Observera att outlösta paket inte omfattas av ångerrätten.

Vi använder främst följande fraktalternativ för företag:

  • DHL Brev (försändelser under 2 kg)
  • DHL Paket (försändelser över 2 kg)

Brev/paket levereras alltid till företagsadressen. Önskas leverans till ombud tillkommer extra avgift. Kom ihåg att vid beställning ange om personal endast finns på företagsadressen vid särskilda tider. Om leverans misslyckas pga obemannad adress ombesörjer kunden själv kontakt samt hämtning hos fraktleverantören. Ev kostnad för återutkörning eller retur till oss debiteras kunden den kostnad fraktbolaget fakturerar Svenska Bioteket.

För frågor kring innebörden av dessa köpvillkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med vår kundtjänst.

Villkor har uppdaterats 2023-09-01

 

Köpvillkor

Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag, däribland livsmedel. Samtliga produkter som säljs av Svenska Bioteket AB tillhör kategorin livsmedel och således gäller inte ångerrätten. Vi hänvisar till konsumentverket för mer info. 

OBS! Har du köpt din vara hos någon av våra återförsäljare måste du kontakta aktuell butik för att genomföra din reklamation.

Kontakta oss på kontoret@bioteket.se om du har beställt i vår webshop och produkten inte motsvarar vad som är beställt (t ex om vi skickat fel vara).     

För att vi ska kunna hantera din reklamation så snabbt och korrekt som möjligt behöver vi följande uppgifter:

* Kvitto/faktura                            

* Bilder på produkten som styrker att fel vara skickats

När vi mottagit all information kontaktar vi dig och tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst (omleverans/retur/kompensation). Du som är privatperson har reklamationsrätt i totalt 3 år från du mottog paketet. Reklamation måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Rätten till reklamation upphör ifall du bryter produktens försegling samt även efter det att utgångsdatum har passerats.

Om du returnerar ett kampanjerbjudande, exempelvis ”Köp 2 betala för 1” ska du returnera båda produkterna. Om du köpt ett erbjudande där en produkt följt med på köpet, ska du även återlämna extraprodukten. Vid alla flerköpserbjudanden gäller ”Returnerar man en del av erbjudandet, så upphör erbjudandet och du betalar fullt pris”.

Om du upptäcker en transportskada: Synlig skada eller förlust anmäls till chauffören/utlämningsställe och ska noteras i kvittensen. Chauffören/personal bestyrker noteringen med sin signatur och bilnummer/utlämningsställe.

Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till DHL snarast, dock senast inom sju (7) kalenderdagar.

Telefonnummer till DHL: 0771-345 345. Alternativt www.dhl.com välj DHL Freight, reklamationsformulär.

Vi erbjuder betalning via Swish 123 155 0664 eller faktura.

I händelse av omständigheter som står utanför Svenska Biotekets skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska våra förpliktelser att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Svenska Bioteket AB rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Den här webbplatsen innehåller cookies. Se hur vi hanterar dina cookies i vår Integritetspolicy.

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Svenska Bioteket AB rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är vi inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. Vi reserverar oss för att en bild av en produkt kan ha ändrats utan vår vetskap och att den förpackning du köpt därför kan se annorlunda ut. Vi uppdaterar våra bilder och vår produktinformation allt eftersom vi får information om ändring.

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Du kan även registrera ditt ärende via EU-kommissionens webbplats för klagomål gällande köp online.

För frågor kring innebörden av dessa köpvillkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med vår kundtjänst.

Villkor har uppdaterats 2023-09-01.

 

Tillagd i varukorgen